Kwaliteitsnorm

Galvanitas en de norm voor schoolmeubilair

Het bevorderen van een gezonde en actieve zithouding voor kinderen en (jong) volwassenen maakt deel uit van de missie van schoolmeubel leverancier Galvanitas. Jong talent dient zich te kunnen ontplooien. Gezondheid is hierbij elementair. Juist bij kinderen in de groei wordt de basis gelegd voor later. Dat verklaart waarom gezond en actief zitten deel uit maakt van onze missie. Wij beseffen dat de jeugd onze toekomst is.

Galvanitas had bij de totstandkoming van de huidige norm voor schoolmeubilair NEN-EN 1729 en de oude norm NEN 3531 een leidende rol, aangezien Jack Thuring (NEN 3531) en Leo Mertens (NEN-EN 1729) van Galvanitas beiden voorzitter waren van de  normalisatiecommissie. Kortom: Galvanitas is altijd al bezig is geweest met “goed zitten op school”.

Alhoewel leerlingen niet de gehele dag zitten, blijft het niettemin belangrijk dat het zitmeubilair voldoet aan de gestelde normering. Met leerlingmeubilair van Galvanitas bent u er zeker van dat dit zo is!

schoolmeubel leverancier - Galvanitas

Schoolmeubel leverancier volgens de kwaliteitsnorm

Galvanitas Schoolmeubelen

Gekwalificeerd meubilair voor onderwijs

NEN-EN 1729. De norm voor schoolmeubilair, geeft de functionele eisen voor tafels en stoelen voor leerlingen. In feite heeft dit vooral betrekking op de afmetingen en uitvoering van het meubilair. Zoals eerder gesteld vinden wij dat meubilair voor kinderen in de groei de gezondheid dient te bevorderen, want houdingsverval ligt al op jonge leeftijd op de loer. Het meubilair van schoolmeubel leverancier Galvanitas voldoet dan ook aan NEN-EN 1729.

Galvanitas, dan zit je goed!